fbpx

Mindfulness’ın hayatımıza etkileri nedir?

Bu videoda Mindfulness’ in etkileri üzerine konuşacağız. Sessiz bir şekilde oturup, nefesimi, bedenimi izlemek bana ne fayda sağlayacak sorusu, meditasyona ilk başladığımızda aklımıza takılıyor.

Mindfulness, nörobilim dünyasında pek çok araştırmaya konu olurken, yapılan çalışmalar Mindfulness pratiklerinin hafıza kalitesi, odaklanabilme, esnek dayanıklılık, empati ve yaratıcılığı arttırırken, stres seviyesini belirgin düzeyde düşürdüğü görülüyor.

Özellikle nörobilim dünyasında 2000’li yılların başından itibaren Mindfulness’a olan ilginin artmasıyla birlikte, binlerce araştırma yapılarak, makaleler yazıldı.

Gelin şimdi bu pozitif çıktılar nedir, bakalım.

– Mindfulness pratikleri hafızayı geliştirir;
Çalışan kasın güçlenmesi gibi, beynimizde de daha çok kullanılan nöral ağlar, daha çok güçlenir. Beynin ‘nöroplastisite’ denilen bu özelliği sayesinde Mindfulness pratikleri beynimizi yapısal olarak değiştirir. Harvard Medical School tarafından yapılan bir araştırmada, Mindfulness pratikleri yapan kişilerde, beynin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampüsün geliştiği gözlemlenmiştir.

– Mindfulness pratikleri stres seviyesini azaltır;
Mindfulness pratikleri uygulayan kişilerin, yaşamsal koşullarında hiçbir değişim olmamasına rağmen, hala kendi günlük rutinlerinde işe gidip gelmeye devam ederken, hayatlarında ki aynı zorluklarla başa çıkmalarına rağmen, algıladıkları stres seviyesinde düşüş olduğu yapılan çalışmalarda görülüyor.

– Mindfulness pratikleri odaklanmış dikkat seviyesini arttırır;
Odaklanamamak günümüz dünyasında hepimizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri. Çevremizdeki uyaran sayısı arttıkça, dikkatimiz sürekli olarak yer değiştiriyor. Bu durum verimliliğimizi düşürürken, aynı zamanda kendimizi yorgun hissetmemize sebep oluyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, Mindfulness pratikleri sırasında nefesle çalışırken, kişilerin dikkati her dağıldığında, fark ederek, dikkati tekrar ve tekrar nefese yönelterek odaklanma kabiliyeti artıyor.

– Mindfulness pratikleri duygusal zeka seviyesini arttırır;
Kendinin ve diğerlerinin farkında olma kapasitesi olarak tanımlanan duygusal zeka üzerinde Mindfulness’ın yüksek olumlu katkı sağladığı görülüyor. Yapılan çalışmalar da, beynin farkındalık ve empati merkezi olan insulanın geliştiği, kişilerin empati seviyesinin artarak, duygusal zeka kapasitelerinin yükseldiği görülüyor.

– Mindfulness pratikleri yaratıcılık seviyesini arttırır;
Günümüz iş hayatında en çok ihtiyaç duyulan yetkinliklerden biri yaratıcılık. Inovasyon ve yaratıcılığın giderek daha önemli hale geldiği yeni dünyada, Mindfulness pratikleri bu yetkinliği geliştirmede önemli katkı sağlıyor. Mindfulness pratiğinde ‘başlangıç zihni’ denilen, olaya, duruma yeni bir bakış açısı ile bakabilme niteliği gelişiyor ve yapılan çalışmalar da başlangıç zihninin yaratıcılık için gerekli olan uzaksak düşünce (divergent thinking) sürecini geliştirdiği görülüyor.

Diğer içerikler

burcu-yapar
17 Mart 2020
burcu-yapar
17 Mart 2020
burcu-yapar
17 Mart 2020
Arrow-up